در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش 1

سرویس سه پارچه آشپزخانه سفید

مشخصات سرویس 3 پارچه آشپزخانه: کاسه لبه دار آشپزخانه 12: 1 عدد با قطر 118 میلیمتر کاسه لبه دار آشپزخانه 16: 1

ظرف ادویه اسپایس

ترکیب سرویس 4 پارچه ظرف ادویه: تعداد: یک عدد + در ارتفاع: 17.5 سانتیمتر حجم ظرف نمک: 130 میلی لیتر

ظرف زیتون بیضی سفید

مشخصات ظرف زیتون: تعداد: 6 عدد طول: 180 میلیمتر عرض: 100 میلیمتر عمق: 20 میلیمتر

ظرف زیتون ساده سفید

مشخصات ظرف زیتون: تعداد: 6 عدد طول: 180 میلیمتر عرض: 100 میلیمتر عمق: 20 میلیمتر