در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 1

سینی دسته دار بامبو

سینی دسته دار بامبو بسیار با کیفیت و با دوام سایز : 22*33 cm ارتفاع : 3.5 cm نگران سالم

سینی سرو بامبو

سینی سرو بامبو بسیار با کیفیت و با دوام در دو سایز 37*26 cm 33*22 cm ارتفاع : 2.5 cm