استکان کمر باریک (10)

پارچ (4)

سینی (2)

شکرپاش (7)

ظرف یخ (1)

فلاسک و تراول ماگ (13)

فنجان چای خوری (55)

قندان (19)

قهوه خوری (17)

لیوان ، ماگ (169)

نعلبکی چینی (96)