در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 1

کتری تک لعابی طرح سنتی – زرد

کتری تک لعابی طرح سنتی – زرد حجم : 2.5 لیتر ارتفاع : 19 cm کف کتری : 18 cm

کتری تک لعابی طرح سنتی – سفید

کتری تک لعابی طرح سنتی – سفید حجم : 2.5 لیتر ارتفاع : 19 cm کف کتری : 18 cm

کتری تک لعابی طرح سنتی – قرمز

کتری تک لعابی طرح سنتی – قرمز حجم : 2.5 لیتر ارتفاع : 19 cm کف کتری : 18 cm